Instytut Psychoterapii

 • WITAM SERDECZNIE I ZAPRASZAM NA NOWĄ AKTUALNĄ STRONĘ DAWNEGO BESKIDZKIEGO INSTYTUTU PSYCHOTERAPII,
 • KTÓRY ZMIENIŁ NAZWĘ NA:
INSTYTUT ROZWOJU POTENCJAŁU ŻYCIA

wszystkie aktualności znajdziesz na stronie


strona www.instytutpsychoterapii.com
będzie jeszcze funkcjonowała do końca maja 2019r.,
później wygaśnie.


 

 • Ponadto Piotr Bednarczyk prowadzi ustawienia intencji, które dotyczą pracy z traumą.

 • NEW!  Biodynamic Breath and Trauma Release ® sessions in English.
 • For more details contact Dariusz Małojło


 • GRUPA USTAWIEŃ INTENCJI:

 • Bielsko-Biała

 • 20 grudnia 2018r tj. czwartek od godz. 9 00 do godz. 20 00.

 • 10 stycznia 2019r tj. czwartek od godz. 9 00 do godz. 20 00.

 • 14 lutego 2019 r. tj. czwartek od godz. 9 00 do godz. 20 00

 • 21 marca 2019r tj. czwartek od godz. 9 00 do godz. 20 00.

 • 11 kwietnia 2019r tj. czwartek od godz 9 00 do godz. 20 00.

 • 16 maja 2019 r. tj. czwartek od godz. 9 00 do godz. 20 00.

 • 13 czerwca 2019r tj. czwartek od godz. 9 00 do godz. 20 00.

 • 4 lipca 2019r tj. czwartek od godz. 9 00 do godz. 20 00.

 • 21 sierpnia 2019r tj. środa od godz. 9 00 do godz. 20 00.

 • Prowadzi: Piotr Bednarczyk

 • Prowadzimy zapisy na kolejną grupę. Ustawienia systemowe i ustawienia intencji realizowane są w Instytucie. Szczegóły w aktualnych propozycjach. Prowadzi: Piotr Bednarczyk • Kowizja w Beskidzkim Instytucie Psychoterapii odbywa się regularnie w każdą środę od godz. 9.00 -12.00.


 • BARDZO WAŻNA INFORMACJA:

Informujemy, iż od października 2014 roku uległa zmianie nazwa i adres firmy. Z dotychczasowej nazwy Instytut Psychoterapii i Ustawień Systemowych na Beskidzki Instytut Psychoterapii i adresu z pl. Smolki 7/3 na ul. Mickiewicza 39/7 Bielsko-Biała. obecny adres e-mail to: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z wyrazami szacunku Piotr Bednarczyk

i zespół Beskidzkiego Instytutu Psychoterapii

PŁYNĄĆ Z NURTEM ŻYCIA – TRAUMA ZAGROŻENIEM CZY SZANSĄ? TRAUMA RELACYJNA I ROZWOJOWA
 

Beskidzki Instytut Psychoterapii jest prywatną firmą psychoterapeutyczną, szkoleniową, psychoedukacyjną. Zajmuje się różnymi usługami na rzecz indywidualnych klientów, rodzin, małżeństw. różnego rodzaju grup. Celem i zadaniem tej firmy jest wykonywanie w sposób rzetelny i profesjonalny psychoterapii. Wszystkie usługi są wykonywane pod superwizją. Zajmujemy się psychoterapią indywidualną, małżeńską, rodzinną, grupową i ustawieniami systemowymi. Każdy z  terapeutów jest przygotowany w różnych podejściach terapeutycznych: gestaltowskim, systemowym, ericksonowskim, krótkoterminowym.

W ramach specjalistycznej pracy z traumą posiadamy kwalifikacje w pracy metodą Somatic Experiencing®, metodą Biodynamicznego Oddechu oraz Uwalniania Traumy®, pracy z ciałem metodą feldenkraisa z hipnoterapią Miltona Ericksona

Więcej informacji można znaleźć w pasku "o nas".

 

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna kierowana jest do indywidualnych klientów. Celem jest pomoc w budowaniu zmiany w życiu w  osobistym.  Praca terapeutyczna z klientem odbywa się w jego kontekście systemowym (rodzinnym i społecznym). Podczas terapii uwaga skierowana jest na aspektach indywidualnych klienta i poszukiwania jego zasobów zarówno osobistych jak i rodzinnych. Prowadzona jest raz w tygodniu. Czas trwania jest zależny od indywidualnych problemów i ustala się go z klientem.

Psychoterapia grupowa

Jest doświadczeniem społecznym. Inaczej jest to terapia z udziałem grupy. W ramach spotkania grupowego uczestnicy poszukują indywidualnych rozwiązań w grupie. Grupa jest nie tylko odzwierciedleniem dla uczestnika jego własnych doświadczeń ale także zasobem w budowaniu zmiany. Forma pracy może być mieszana, wtedy mamy do czynienia z treningiem rozwojowo - terapeutycznym, albo z typową pracą terapii grupowej. Grupy terapeutyczne mogą być np. jednorazowe np. 5 dniowe, natomiast treningi rozwojowo - terapeutyczne mogą być prowadzone raz w miesiącu przez pół roku lub 3 razy 3 dni co dwa miesiące.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna prowadzona jest z całą rodziną. Kiedy sprawy dotyczą dzieci wtedy rodzice i rodzeństwo jest niezbędne w pracy terapeutycznej. Fobie szkolne, nadpobudliwość psychoruchowa, wagary itd. są wskazaniem do pracy rodzinnej. Terapia rodzinna jest często prowadzona w odstępie czasowym raz na dwa tygodnie. Zaleca się by między poszczególnymi sesjami rodzina mogła także wykonywać zadania.

 

Psychoterapia pary, małżeńska

Psychoterapia pary odbywa się w modelu systemowym. Tzn. para jest podsystemem rodzinnym i ona ma największy wpływ na zmianę w rodzinie. Tutaj jednak uwaga się skierowana na samą parę, która pragnie rozwiązać swoje problemy. Podczas terapii poszukuje się zasobów, aby para lepiej sobie radziła w życiu. Czas terapii jest uzgadniany z klientami. Natomiast częstotliwość spotkań raz na 2 - 3 tygodnie w zależności od problemów.

 

Terapia uzależnień

"W obecnych czasach uzależnienia są zjawiskiem często spotykanym.  Można powiedzieć, że wpisane są w trudną codzienność współczesnych społeczeństw. Większość z nas zdaje sobie sprawę ze skutków utraty kontroli nad alkoholem, narkotykami, hazardem, internetem, zakupami bądź innymi czynnościami i zachowaniami nałogowymi. Bywa jednak, że wskutek uprzedzeń, wstydu, stereotypów i braku dostępu do rzetelnych informacji - uzależnienia nie są postrzegane jako choroba. Trudno jednak zaprzeczyć bólowi, jakiego doświadcza osoba uzależniona, jej rodzina i przyjaciele. Ból ten jest zawsze osobisty, jednostkowy i trudny do złagodzenia bez pomocy specjalisty z zewnątrz."

 

Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe są formą pracy grupowej. Różni się znacznie od psychoterapii grupowej. W psychoterapii grupowej praca może mieć różną formę, np. poprzez psychodramę, interakcję w grupie spożytkowanie zjawisk grupowych do zbudowania zmiany, natomiast ustawienia systemowe odbywają w systemowym indywidualnym kontekście. Klient ustawia swoją rodzinę pochodzenia lub aktualną z uczestników grupy i prowadzący poszukuje rozwiązania w nieświadomych uwikłaniach z rodziną. Ustawienia systemowe mogą być ustawieniami rodzinnymi lub traumy. Obie formy różnią się od siebie. W ustawieniach traumy zwraca się uwagę na wybieraniu zdrowych części w kontekście systemowym, które później w życiu może realizować w przyszłości.  Natomiast ustawienia rodzinne zwracają uwagę na przeszłość i ich wpływ na przyszłość.

 

Szkolenia z zakresu Psychoterapii i Psychoedukacji

Te szkolenia kierujemy do różnych osób, które pragną rozwijać się zarówno w psychoedukacji jak i psychoterapii. Forma psychoedukacji ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności psychoedukacyjnych. Szkolenia z zakresu psychoterapii przygotowują uczestników w umiejętnościach prowadzenia psychoterapii.

 

Coaching Indywidualny

Celem coachingu jest pomoc osobom pracującym w firmach, aby lepiej i skuteczniej rozwijali swoją firmę. Spotkanie indywidualne trwa 50 minut i może mieć formę jednorazową lub systematyczną. Przede wszystkim podczas takiego spotkania osoba zainteresowana będzie konfrontowana z różnymi obszarami swojej pracy i szukała zmian.

 

Coaching Grupowy

Coaching grupowy na celu pomoc przedstawicielom małych, średnich lub większych firm w realizacji celów firmy, weryfikacji produktów, poszukiwania nowych rozwiązań itd. Uczestnicy spotykają się raz w miesiącu przez 4 godziny. Każde spotkanie ma swój temat, ale równocześnie są wnoszone tematy, które są ważne dla danej firmy. Zaletą takich spotkań jest uczenie się pracy w zespole, dzielenie się swoimi trudnościami jak i sukcesami, możliwość szukania nowych rozwiązań na poziomie świadomym jak i nieświadomym.

Superwizja Indywidualna

Celem superwizji w pracy indywidualnej jest pomoc w pracy terapeutycznej, edukacyjnej, wychowawczej aby uniknąć np. wypalenia zawodowego, a wzbogacić się nowe treści potrzebne w pracy zawodowej. Superwizja indywidualna odbywa się raz na 3 - 4 tygodnie w zależności od potrzeb o doświadczenia osoby korzystającej z superwizji.

 

Superwizja Grupowa

Superwizja  grupowa może być kierowana do indywidualnych osób z różnych profesji, albo może być skierowana do całych zespołów, np. wychowawców danej placówki, kuratorów, wychowawców świetlic środowiskowych, nauczycieli, psychologów, terapeutów. itd.Często jest prowadzona w modelu systemowym, ericksonowksim, gestaltowskim lub za pomocą ustawień systemowych. Najczęściej odbywa się raz w miesiącu.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia